Hotline: 0983.480.866 | Liên hệ | Hỗ trợ online

Slide

Bơm giếng khoan Saer

Bơm giếng Saer NS 95-K/24

Bơm giếng Saer NS 95-K/24

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer NS 95-K/24

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: NS 95-K/24

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer NS 95-A/55

Bơm giếng Saer NS 95-A/55

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer NS 95-A/55

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: NS 95-A/55

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer NS 95-B/57

Bơm giếng Saer NS 95-B/57

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer NS 95-B/57

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: NS 95-B/57

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer NS 95- F/18

Bơm giếng Saer NS 95- F/18

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer NS 95- F/18

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: NS 95- F/18

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer NS 95-F/22

Bơm giếng Saer NS 95-F/22

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer NS 95-F/22

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: NS 95-F/22

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-151K/5

Bơm giếng Saer S-151K/5

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer S-151K/5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-151K/5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-151K/8

Bơm giếng Saer S-151K/8

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer S-151K/8

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-151K/8

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-151K/11

Bơm giếng Saer S-151K/11

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer S-151K/11

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-151K/11

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng  Saer S-151K/16

Bơm giếng Saer S-151K/16

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer S-151K/16

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-151K/16

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-151K/19

Bơm giếng Saer S-151K/19

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer S-151K/19

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-151K/19

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-151K/22

Bơm giếng Saer S-151K/22

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer S-151K/22

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-151K/22

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-181A/4*

Bơm giếng Saer S-181A/4*

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng Saer S-181A/4*

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-181A/4*

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer NS 95-K/34

Bơm giếng Saer NS 95-K/34

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer NS 95-K/34

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: NS 95-K/34

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer NS 95-K/55

Bơm giếng Saer NS 95-K/55

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer NS 95-K/55

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: NS 95-K/55

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-151K/26

Bơm giếng Saer S-151K/26

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer S-151K/26

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-151K/26

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-151K/29

Bơm giếng Saer S-151K/29

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer S-151K/29

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-151K/29

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-151A/12

Bơm giếng Saer S-151A/12

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer S-151A/12

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-151A/12

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng  Saer S-181A/1*

Bơm giếng Saer S-181A/1*

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer S-181A/1*

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-181A/1*

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan S-181A/2A*

Máy bơm giếng khoan S-181A/2A*

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm giếng khoan S-181A/2A*

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-181A/2A*

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-181A/2*

Bơm giếng Saer S-181A/2*

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer S-181A/2*

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-181A/2*

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-181A/3A*

Bơm giếng Saer S-181A/3A*

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer S-181A/3A*

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-181A/3A*

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-181A/3*

Bơm giếng Saer S-181A/3*

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer S-181A/3*

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-181A/3*

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-181A/4A*

Bơm giếng Saer S-181A/4A*

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer S-181A/4A*

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-181A/4A*

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer S-181A/5*

Bơm giếng Saer S-181A/5*

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer S-181A/5*

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S-181A/5*

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng Saer NS 95-K/46

Bơm giếng Saer NS 95-K/46

Giá: 456 VND

Rating

Bơm giếng Saer NS 95-K/46

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: NS 95-K/46

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết

Danh mục sản phẩm

Videos giới thiệu


Hỗ trợ tư vấn online

Helper

larry huy

0983.480.866

larryhuy

Helper

Minh Hương

0986.327.465

huong238

Helper

Mạnh Tuấn

0982.808.471

manhtuantt

Helper

Hồng Mai

0982.508.992

hongmai238

Helper

Vân Anh

0983.480.889

vananh_cc

Helper

Mss. Thuận

0983.480.880

thuantourist2016

Helper

Dương Nhu

0124.761.8888

duongnhu8888

Helper

Đặng Hồng

0983.480.878

Hồng0308

Helper

Thu NGân

0983.480.896

0983480896

Đối tác - khách hàng

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

Copyright © Saer Việt Nam - 2017. All Rights Reserved. Design by HL_FUNNY