Hotline: 0983.480.866 | Liên hệ | Hỗ trợ online

Slide

Bơm giếng khoan pentax

Bơm chìm giếng khoan pentax 4ST24-10

Bơm chìm giếng khoan pentax 4ST24-10

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm chìm giếng khoan pentax 4ST24-10

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4St24-10

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm hoả tiễn pentax 6S48-5

Máy bơm hoả tiễn pentax 6S48-5

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm hoả tiễn pentax 6S48-5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 6S48-5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4St10-10

Máy bơm giếng khoan 4St10-10

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4St10-10

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4St10-10

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4ST10-13

Máy bơm giếng khoan 4ST10-13

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST10-13

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST10-13

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4ST10-19

Máy bơm giếng khoan 4ST10-19

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST10-19

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST10-19

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4ST14-12

Máy bơm giếng khoan 4ST14-12

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST14-12

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST14-12

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4ST10-24

Máy bơm giếng khoan 4ST10-24

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST10-24

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST10-24

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan  4ST24-14

Máy bơm giếng khoan 4ST24-14

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST24-14

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST24-14

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4ST10-29

Máy bơm giếng khoan 4ST10-29

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST10-29

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST10-29

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4ST24-19

Máy bơm giếng khoan 4ST24-19

Giá: 111 VND

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST24-19

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST24-19

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4ST24-26

Máy bơm giếng khoan 4ST24-26

Giá: 123 VND

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST24-26

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST24-26

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 6S48-4

Máy bơm giếng khoan 6S48-4

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 6S48-4

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 6S48-4

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng pentax 6S70-7

Máy bơm giếng pentax 6S70-7

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng pentax 6S70-7

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 6S70-7

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng  pentax 6S70-9

Máy bơm giếng pentax 6S70-9

Giá: 123 VND

Rating

Máy bơm giếng pentax 6S70-9

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 6S70-9

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4ST10-7

Máy bơm giếng khoan 4ST10-7

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST10-7

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST10-7

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4ST14-8

Máy bơm giếng khoan 4ST14-8

Giá: 111 VND

Rating

Máy bơm giếng khoan 4ST14-8

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4ST14-8

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết

Danh mục sản phẩm

Videos giới thiệu


Hỗ trợ tư vấn online

Helper

larry huy

0983.480.866

larryhuy

Helper

Minh Hương

0986.327.465

huong238

Helper

Mạnh Tuấn

0982.808.471

manhtuantt

Helper

Hồng Mai

0982.508.992

hongmai238

Helper

Vân Anh

0983.480.889

vananh_cc

Helper

Mss. Thuận

0983.480.880

thuantourist2016

Helper

Dương Nhu

0124.761.8888

duongnhu8888

Helper

Đặng Hồng

0983.480.878

Hồng0308

Helper

Thu NGân

0983.480.896

0983480896

Đối tác - khách hàng

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

Copyright © Saer Việt Nam - 2017. All Rights Reserved. Design by HL_FUNNY