Hotline: 0983.480.866 | Liên hệ | Hỗ trợ online

Slide

Bơm giếng khoan Matra

Bơm hoả tiễn matra 4SM260-03

Bơm hoả tiễn matra 4SM260-03

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm hoả tiễn matra 4SM260-03

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM260-03

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan matra 4SM260-05

Bơm giếng khoan matra 4SM260-05

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan matra 4SM260-05

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM260-05

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm hoả tiễn matra 4SM110-16

Máy bơm hoả tiễn matra 4SM110-16

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm hoả tiễn matra 4SM110-16

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM110-16

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan matra 4SM110-24

Bơm giếng khoan matra 4SM110-24

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan matra 4SM110-24

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM110-24

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm hoả tiễn matra 4SM110-44

Bơm hoả tiễn matra 4SM110-44

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm hoả tiễn matra 4SM110-44

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM110-44

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng Matra S95/E7

Máy bơm giếng Matra S95/E7

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng Matra S95/E7

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S95/E7

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng Matra S95/E10

Máy bơm giếng Matra S95/E10

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng Matra S95/E10

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: S95/E10

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM35-22

Bơm giếng khoan Matra 4SM35-22

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM35-22

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM35-22

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM400-25

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-25

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-25

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM400-25

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM400-19

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-19

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-19

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM400-19

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM400-14

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-14

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-14

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM400-14

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan matra 4MS400-10

Bơm giếng khoan matra 4MS400-10

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan matra 4MS400-10

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4MS400-10

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM400-07

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-07

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-07

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM400-07

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM400-05

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-05

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM400-05

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM400-05

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM180-50

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-50

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-50

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM180-50

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM180-40

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-40

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-40

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM180-40

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM180-30

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-30

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-30

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM180-30

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM180-22

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-22

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-22

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM180-22

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM180-16

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-16

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-16

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM180-16

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM180-11

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-11

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-11

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM180-11

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan Matra 4SM180-08

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-08

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan Matra 4SM180-08

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM180-08

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4SM35-32

Máy bơm giếng khoan 4SM35-32

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4SM35-32

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM35-32

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4SM35-42

Máy bơm giếng khoan 4SM35-42

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4SM35-42

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM35-42

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4SM35-62

Máy bơm giếng khoan 4SM35-62

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4SM35-62

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM35-62

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm chìm giếng khoan matra 4SM110-08

Bơm chìm giếng khoan matra 4SM110-08

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm chìm giếng khoan matra 4SM110-08

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM110-08

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm giếng khoan matra 4SM110-12

Bơm giếng khoan matra 4SM110-12

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm giếng khoan matra 4SM110-12

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM110-12

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4SM50-15

Máy bơm giếng khoan 4SM50-15

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4SM50-15

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM50-15

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4SM50-22

Máy bơm giếng khoan 4SM50-22

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4SM50-22

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM50-22

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4SM50-29

Máy bơm giếng khoan 4SM50-29

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4SM50-29

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM50-29

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4SM50-42

Máy bơm giếng khoan 4SM50-42

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4SM50-42

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM50-42

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm giếng khoan 4SM50-56

Máy bơm giếng khoan 4SM50-56

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm giếng khoan 4SM50-56

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM50-56

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm hoả tiễn matra 4SM110-32

Máy bơm hoả tiễn matra 4SM110-32

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm hoả tiễn matra 4SM110-32

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 4SM110-32

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết

Danh mục sản phẩm

Videos giới thiệu


Hỗ trợ tư vấn online

Helper

larry huy

0983.480.866

larryhuy

Helper

Minh Hương

0986.327.465

huong238

Helper

Mạnh Tuấn

0982.808.471

manhtuantt

Helper

Hồng Mai

0982.508.992

hongmai238

Helper

Vân Anh

0983.480.889

vananh_cc

Helper

Mss. Thuận

0983.480.880

thuantourist2016

Helper

Dương Nhu

0124.761.8888

duongnhu8888

Helper

Đặng Hồng

0983.480.878

Hồng0308

Helper

Thu NGân

0983.480.896

0983480896

Đối tác - khách hàng

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

Copyright © Saer Việt Nam - 2017. All Rights Reserved. Design by HL_FUNNY