Hotline: 0983.480.866 | Liên hệ | Hỗ trợ online

Slide

Bơm chìm nước thải

Máy bơm đạt chìm nước thải - bơm công nghiệp tsurumi - bơm hút nước thải , hố móng công trình - máy bơm tsurumi nhật bản
Bơm Tsurumi KTZ611

Bơm Tsurumi KTZ611

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm Tsurumi KTZ611

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KTZ611

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm nước thải Tsurumi 50B2.4

Bơm nước thải Tsurumi 50B2.4

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm nước thải Tsurumi 50B2.4

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 50B2.4

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm nước thải Tsurumi 80B21.5

Bơm nước thải Tsurumi 80B21.5

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm nước thải Tsurumi 80B21.5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 80B21.5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm nước thải Tsurumi 50B2.75

Bơm nước thải Tsurumi 50B2.75

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm nước thải Tsurumi 50B2.75

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 50B2.75

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm nước thải Tsurumi 50B2.75S

Bơm nước thải Tsurumi 50B2.75S

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm nước thải Tsurumi 50B2.75S

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 50B2.75S

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm nước thải Tsurumi 100B42.2

Bơm nước thải Tsurumi 100B42.2

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm nước thải Tsurumi 100B42.2

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm nước thải Tsurumi 100B43.7

Bơm nước thải Tsurumi 100B43.7

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm nước thải Tsurumi 100B43.7

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm nước thải Tsurumi 100B45.5

Bơm nước thải Tsurumi 100B45.5

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm nước thải Tsurumi 100B45.5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 100B45.5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA 65DL51.5

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA 65DL51.5

Giá: Liên hệ

Rating

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA 65DL51.5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 65DL51.5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm chìm nước thải EBARA 80DL52.2

Bơm chìm nước thải EBARA 80DL52.2

Giá: 123.456 VND

Rating

Bơm chìm nước thải EBARA 80DL52.2

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 80DL52.2

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm chìm nước thải EBARA 80DL53.7

Bơm chìm nước thải EBARA 80DL53.7

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm chìm nước thải EBARA 80DL53.7

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 80DL53.7

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA 80DML52.2

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA 80DML52.2

Giá: Liên hệ

Rating

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA 80DML52.2

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 80DML52.2

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm chìm nước thải EBARA 100DS57.5

Bơm chìm nước thải EBARA 100DS57.5

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm chìm nước thải EBARA 100DS57.5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 100DS57.5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm chìm nước thải EBARA 100DML57.5

Bơm chìm nước thải EBARA 100DML57.5

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm chìm nước thải EBARA 100DML57.5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 100DML57.5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm chìm nước thải EBARA 100DML55.5

Bơm chìm nước thải EBARA 100DML55.5

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm chìm nước thải EBARA 100DML55.5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 100DML55.5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm chìm nước thải EBARA 100DML55.5

Bơm chìm nước thải EBARA 100DML55.5

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm chìm nước thải EBARA 100DML55.5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: 100DML55.5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm hố móng Tsurumi KRS2-80

Máy bơm hố móng Tsurumi KRS2-80

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm hố móng Tsurumi KRS2-80

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KRS2-80

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS2-150, KRS822

Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS2-150, KRS822

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS2-150, KRS822

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KRS2-150

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy Bơm bùn nước thải Tsurumi KRS822

Máy Bơm bùn nước thải Tsurumi KRS822

Giá: Liên hệ

Rating

Máy Bơm bùn nước thải Tsurumi KRS822

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KRS822

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS815

Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS815

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS815

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KRS815

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS822L

Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS822L

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS822L

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KRS822L

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS1022

Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS1022

Giá: Liên hệ

Rating

Máy bơm hút bùn Tsurumi KRS1022

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KRS1022

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm nước thải Tsurumi LH422

Bơm nước thải Tsurumi LH422

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm nước thải Tsurumi LH422

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: LH422

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm hố móng tsurumi HS 2.4

Máy bơm hố móng tsurumi HS 2.4

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm hố móng tsurumi HS 2.4

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: H.0001

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm Tsurumi KTZ32.2

Bơm Tsurumi KTZ32.2

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm Tsurumi KTZ32.2

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KTZ32.2

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm Tsurumi KTZ43.7

Bơm Tsurumi KTZ43.7

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm Tsurumi KTZ43.7

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KTZ43.7

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm Tsurumi KTZ45.5

Bơm Tsurumi KTZ45.5

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm Tsurumi KTZ45.5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KTZ45.5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm Tsurumi KTZ411

Bơm Tsurumi KTZ411

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm Tsurumi KTZ411

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KTZ411

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm Tsurumi KTZ67.5

Bơm Tsurumi KTZ67.5

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm Tsurumi KTZ67.5

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KTZ67.5

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm bùn nước thải tsurumi KRS2-100

Bơm bùn nước thải tsurumi KRS2-100

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm bùn nước thải tsurumi KRS2-100

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KRS2-100

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm Tsurumi KTZ33.7

Bơm Tsurumi KTZ33.7

Giá: Liên hệ

Rating

Bơm Tsurumi KTZ33.7

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: KTZ33.7

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Bơm Tsurumi HS 2.75

Bơm Tsurumi HS 2.75

Giá: 456 VND

Rating

Bơm Tsurumi HS 2.75

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: HS2.75

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết

Danh mục sản phẩm

Videos giới thiệu


Hỗ trợ tư vấn online

Helper

larry huy

0983.480.866

larryhuy

Helper

Minh Hương

0986.327.465

huong238

Helper

Mạnh Tuấn

0982.808.471

manhtuantt

Helper

Hồng Mai

0982.508.992

hongmai238

Helper

Vân Anh

0983.480.889

vananh_cc

Helper

Mss. Thuận

0983.480.880

thuantourist2016

Helper

Dương Nhu

0124.761.8888

duongnhu8888

Helper

Đặng Hồng

0983.480.878

Hồng0308

Helper

Thu NGân

0983.480.896

0983480896

Đối tác - khách hàng

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

Copyright © Saer Việt Nam - 2017. All Rights Reserved. Design by HL_FUNNY